Gadejuristen afgiver høringssvar til lovforslag L 169

Sunday, 13 dec 2009

Gadejuristen afgav høringssvar til lovforslag L 169 om ændring af retssikkerhedsloven og serviceloven. Gadejuristen understreger i høringssvaret, at ændringen vil gøre forholdene væsentligt dårligere for de berørte borgere, der for fremtiden vil skulle henvende sig til to forskellige kommuner afhængig af, efter hvilken lov der søges hjælp.
Gadejuristen gør endvidere opmærksom på, at der er behov for en egentlig reform på området, der sikrer at udsatte grupper ikke bliver kastebolde mellem kommunerne og sikrer, at udsatte, og særligt hjemløse, vil kunne modtage tidlig forebyggende hjælp fra den kommune, hvor man opholder sig. Læs Gadejuristens høringssvar i bilaget

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur