Gadefolk blev svigtet under Covid-19

Gadejuristen har sammen med SAND – De Hjemløses Landsorganisation og Brugernes Akademi foretaget en undersøgelse blandt hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk om deres forhold under Covid-19.

Se undersøgelsen her.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Fire ud af fem oplyser, at der er væresteder, centre eller andre sociale tilbud mv., hvor de plejer at opholde sig, som har været lukket helt eller delvist under Covid-19.
  • Over halvdelen har oplevet det som sværere end normalt at få hjælp under Covid-19. Blandt andet på grund af vanskeligheder med at få kontakt til kommunen eller behandlingssteder.
  • Hver tredje har fået ekstra hjælp under coronaepidemien, men det er ikke offentlige myndigheder, men familie, venner og civilsamfundsorganisationer, der fremhæves.
  • Ni ud af ti svarer, at de har oplevet perioden under Covid-19 som ensom. 
  • Næsten halvdelen oplyser, at de har fået mindre at spise, end de plejer.
  • Hver fjerde har haft problemer ift. deres kontanthjælp eller førtidspension under Covid-19. Tre ud af ti har haft problemer med banken.

Undersøgelsens resultater er særligt bekymrende i lyset af, at både statsministeren og socialministeren allerede ved nedlukningen d. 11. marts 2020 understregede, at socialområdet var kritiske funktioner, der ikke skulle indstilles.

På baggrund af undersøgelsen anbefales det derfor, at der fra offentlige myndigheder er større opmærksomhed på, hvilke tilbud mv., der udgør kritiske funktioner, således at disse ikke nedlukkes under en eventuel anden bølge af Covid-19 eller andre fremtidige kriser.

Se hele undersøgelsen og alle anbefalinger her: