Frit valg gælder! Også selv om kommunen ikke bryder sig om behandlingsstedet …

I en afgørelse fra Ankestyrelsen slås det fast, at retten efter servicelovens § 101 til frit valg af behandlingssted gælder for alle godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter – uanset om kommunen bryder sig om behandlingsstedet eller ej.

 

I en afgørelse fra Ankestyrelsen slås det fast, at retten efter servicelovens § 101 til frit valg af behandlingssted gælder for alle godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter – uanset om kommunen bryder sig om behandlingsstedet eller ej.

 

Selvom det skulle tage mere end et år, og sagen tilmed måtte forbi Folketingets Ombudsmand, lykkedes det endelig at få slået dette åbenlyse fast: Retten til frit valg af behandling kan ikke begrænses, fordi en kommune ikke bryder sig om (at samarbejde med) et bestemt behandlingssted. Et ønske om behandling på et bestemt behandlingssted, der er godkendt og optaget på Tilbudsportalen, kan ikke afvises, når der er tale om behandling af tilsvarende karakter som det tilbud der er visiteret til.

 

Læs den anonymiserede afgørelse under bilag.