See video

Fremstilling af freebase

Lørdag, 18 maj 2013

Da der blandt københavnske crack-brugere er og længe har været en udbredt praksis under fremstilling af crack-sten for brug af salmiakspiritus - som i sig selv er stærkt sundhedsskadeligt og som desværre også ind i mellem er blevet anvendt som våben med alvorlige øjenskader til følge - blev det besluttet at søge at understøtte fremstilling af crack ved brug af bikarbonat i stedet.
Fra kommunens side og med assistance fra BrugerForeningen og Mændenes Hjem / Sundhedsrummet, begyndte man at supplere crack-piberne med bikarbonat. Dertil blev denne film produceret for også at kunne vise processen. Dette ikke for på nogen måde at opfordre til eller understøtte crack-brug, men slet og ret som et regulært skadesreduktionstiltag, hvor man må tage udgangspunkt i den faktiske virkelighed og derfra søge at reducere risici og skadevirkninger for såvel stofbrugerne selv som for omverdenen.
Tak til alle der har bidraget!

Se video
Se video
Se video

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur