Frederiksberg justerer fixegrej

Frederiksberg Kommune revurderer nu sin udlevering af sterilt injektionsudstyr på baggrund af rapport fra Gadejuristen.

 

Frederiksberg Kommune revurderer nu sin udlevering af sterilt injektionsudstyr på baggrund af rapport fra Gadejuristen.

 

– ”Gadejuristens rapport er en god anledning til at revurdere ordningen, herunder om den gratis udlevering af sterilt injektionsudstyr lever op til den nyeste viden på området.” 

 

Sådan skriver social- og sundhedsdirektør på Frederiksberg, Henning Daugaard, i et svar til 2. viceborgmester Katrine Lester (S), der vil vide, hvorfor kommunens ordning ikke omfatter alt smitteforebyggende ”værktøj” til stofbrugere.

 

Frederiksberg Kommune udleverer hvert år cirka 10.000 såkaldte ”fixesæt.” Men sættet består kun af sprøjte, kanyle, spritserviet og vat og lever således ikke op til de nyeste anbefalinger, erkender direktøren i svaret.

 

På den baggrund bør indholdet i fixesættet nu ”justeres og suppleres” fremgår det. Forvaltningen vil derfor indhente erfaringer fra andre kommuner og komme med en anbefaling til kommunens socialudvalg, så også sterilt vand, kogekar og ascorbinsyre forhåbentlig snarest bliver tilgængeligt.

 

Det glæder spørgeren, Katrine Lester, der på Facebook skriver følgende om forvaltningens positive respons på hendes spørgsmål:

 

– ”Nu bliver udleveringen justeret, så den lever op til best practise både hvad angår kogekar, kanyler mv, men også til om der skal være udlevering flere steder i kommunen – måske med oplysning om optimale injektionsteknik. Det nytter at råbe op for vores svageste borgere.” 

 

Gadejuristen opfordrer kommunalpolitikere over hele landet til at stille lignende spørgsmål til forvaltningen.

 

Læs rapporten om sprøjteudleveringen her

Se svaret til Katrine Lester