Frederiksberg justerer fixegrej

Tirsdag, 02 Sep 2014

Frederiksberg Kommune revurderer nu sin udlevering af sterilt injektionsudstyr på baggrund af rapport fra Gadejuristen.
 
- ”Gadejuristens rapport er en god anledning til at revurdere ordningen, herunder om den gratis udlevering af sterilt injektionsudstyr lever op til den nyeste viden på området." 
 
Sådan skriver social- og sundhedsdirektør på Frederiksberg, Henning Daugaard, i et svar til 2. viceborgmester Katrine Lester (S), der vil vide, hvorfor kommunens ordning ikke omfatter alt smitteforebyggende ”værktøj” til stofbrugere.
 
Frederiksberg Kommune udleverer hvert år cirka 10.000 såkaldte ”fixesæt.” Men sættet består kun af sprøjte, kanyle, spritserviet og vat og lever således ikke op til de nyeste anbefalinger, erkender direktøren i svaret.
 
På den baggrund bør indholdet i fixesættet nu ”justeres og suppleres” fremgår det. Forvaltningen vil derfor indhente erfaringer fra andre kommuner og komme med en anbefaling til kommunens socialudvalg, så også sterilt vand, kogekar og ascorbinsyre forhåbentlig snarest bliver tilgængeligt.
 
Det glæder spørgeren, Katrine Lester, der på Facebook skriver følgende om forvaltningens positive respons på hendes spørgsmål:
 
- ”Nu bliver udleveringen justeret, så den lever op til best practise både hvad angår kogekar, kanyler mv, men også til om der skal være udlevering flere steder i kommunen - måske med oplysning om optimale injektionsteknik. Det nytter at råbe op for vores svageste borgere.” 
 
Gadejuristen opfordrer kommunalpolitikere over hele landet til at stille lignende spørgsmål til forvaltningen.
 
Læs rapporten om sprøjteudleveringen her
Se svaret til Katrine Lester 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur