Fortsat støtte til Gadejuristens arbejde for forældre med stoferfaring og deres børn – TAK!

Gadejuristen indledte i 2005 en struktureret social service og retshjælp målrettet forældre med stoferfaring og/eller udsatte for stofstigma. Erfaringen var, at denne gruppe forældre kan have stort socialt støttebehov og ditto retshjælpsbehov; dette som følge faktuelt komplekse problemstillinger og/eller fraværet af specialviden på (sags)behandlerniveau. Fra 2007 har dette forældreprojekt årligt modtaget et støttebeløb på kr. 240.000 kr. og i dag blev projektet igen tildelt et tilsvarende beløb fra Tips- og Lotto puljen. Forældre, børn og gadejurister siger mange tak!

I det netop passerede projektår har projektet på et væld af forskellige måde serviceret 65 forældre, heraf 44 mødre og 21 fædre med tilsammen 87 børn. Ca. halvdelen af børnene bor hjemme, mens de øvrige er anbragte enten frivilligt eller ved tvang. Også anbragte børn har generelt behov for bedst muligt fungerende forældre og samvær.

Dertil har vi i løbet af året haft længere kontaktforløb med en mindre gruppe af gravide. Ingen af disse graviditeter har været planlagte; men uanset er der her ofte tale om særdeles intensive kontaktforløb, hvor kvinderne gør sig mange og svære overvejelser. Godt halvdelen af kvinderne valgte at afbryde graviditeten, hvor vi bestræbte os på at yde den støtte de havde brug for fra os i den forbindelse, mens knap halvdelen nu er nybagte mødre til sunde og raske børn.

En del forældrene oplever sig i udgangspunktet socialt stærkt isolerede; man er typisk i færd med at lægge stofkarrieren bag sig eller har allerede gjort det; men hvadenten man nu er stof- og medicinfri eller i stabil substitutionsbehandling, har man endnu ikke fået sig etableret i nye netværk og dertil har man kun yderst sjældent et brugbart primært netværk. Har man tidligere 'slået sig' på hjælpeapparatet, kan det have særlig stor betydning at have et alternativt ressourcenetværk som eksempelvis forældreprojektet at trække på, hvis / når man igen får brug for hjælp. For herved at fatte mod til at søge hjælp og gøre det i tide.

Udover den åbne og anonyme rådgivning til målgruppen pr. telefon og ved personligt fremmøde, afholdes der faste mødeaftener, hvor forældre og børn er velkomne til spisning og deltager i uformelt samvær og snak. Her deltager Gadejuristens involverede medarbejdere og også medarbejdernes børn. Der deltager typisk mellem 20 og 30 personer – forældre og børn.

Der tilbydes både juridisk og psykologisk støtte til deltagere i forældregruppen, ligesom der også tilbydes diverse udflugter sammen med børnene f.eks. i Tivoli. Forældrene har generelt lave indkomster og store gældsbyrder. I den udstrækning det overhovedet er muligt bestræber projektet sig på at afhjælpe i forhold til de afsavn familierne, og især børnene, må lide. Her kan alle bidrage – med aflagte mobiltelefoner, Nintendo-spillemaskiner og spil, barnevogne og andet babyudstyr.

Anledningen her skal benyttes til også at sige en stor tak til alle der gennem årene også har bidraget ved donationer af denne karakter. Tusind, tusind tak!