Undervisning og oplæg

  • Gadejuristen formidler gerne viden, erfaringer og kompetencer i arbejdet med stofbrugere og Gadens Folk. Vi tilbyder derfor undervisning, kurser og oplæg inde for en lang række temaer.

Vi skræddersyer gerne undervisningen efter deltagernes konkrete behov og forudsætninger, og vi tilbyder både undervisning til faggrupper, der arbejder med forskellige aspekter af indsatsen for stofbrugere og gadefolk, og undervisning eller oplæg til andre, der er interesserede i at komme bagom problemer og på forkant med løsninger i gadeplansarbejdet såvel som på andre niveauer. Vores mangeårige undervisnings- og oplægsvirksomhed for bl.a. kommuner, organisationer, avisredaktioner, politiske partier og på konferencer i ind- og udland omfatter bl.a. følgende områder og emner:

  •  Jura på narkotikaområdet, her under i behandlingssektoren (offentlig såvel som privat), reglerne om sagsbehandling og borgernes møde med polititet.
  • Udgående retshjælp, om kunsten at afdække og afhjælpe ukendte retshjælpsbehov.
  • Bisidder/støtteperson for forskellige grupper, herunder gravide stofbrugere og forældre med stoferfaring.
  • Skadesreduktion og narkotikapolitik
  • Brugerrum (sundhedsrum, fixerum) erfaringer fra andre lande og vejen til genintroduktion af heroinordination i Danmark
  • J-Key Cards: Formidling til stofbrugere, konceptet og effekten.
  • Behandlingsideologier og -metoder
  • Gadejuristens historie, oplevelser og erfaringer.

Gadejuristen udvikler løbende nye undervisningstemaer, som er aktuelle og relevante for gadeplansarbejdet og udviklingen generelt på området. Som en del af undervisningen eller oplægget udarbejdes diverse former for relevant undervisnings- eller baggrundsmateriale.

For yderligere information skriv til kontakt@gadejuristen.dk