Folketingets satspuljepartier støtter Gadejuristens J_Key Cards

Fredag, 19 Sep 2008

18. september 2008. Folketingets satspuljepartier har via Sundhedsministeriet imødekommet en ansøgning om midler til trykning mv. af J_Key Cards. Formålet er endelig at kunne imødekomme de mange forespørgsler på erhvervelse af J_Key Cards gennem årene fra kommuner, private institutioner med mange flere.

Med denne bevilling ser det nu endelig ud til, at kortene kan udkomme i resten af landet. Hidtil er kortene jo desværre alene udkommet i København. Foruden dog i Oslo - hvor vi i samarbejde med Rusmiddeletaten, Oslo Kommune tilbage i 2003 udviklede en norsk serie. J_Key Cards projektet er fortsat et projekt der varetages udelukkende af frivillige hænder.

Først og fremmest skal de involverede nu finde nattetimer til at opdatere kortene, dernæst skal de trykkes og siden sorteres. Et kæmpe stykke arbejde venter dermed forude. Vi arbejder pt. på at planlægge i forhold til de muligheder, som denne bevilling giver. Det er hensigten, at salget af vores første eget oplag af J_Key Cards skal finansiere et eventuelt senere genoptryk.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur