Ethvert individ har ret til at kunne opretholde sundhed, livskvalitet og respekt for sin autonomi. Et velfærdssamfund bør formå at rumme og integrere stofbrugere og andre socialt udsatte på deres egne vilkår og præmisser – må lyttes til og involveres i alle spørgsmål vedrørende deres forhold – nothing about them without them

Derfor arbejder vi ved inddragelse af og konkret og helhedsorienteret hjælp og støtte til den enkelte stofbruger og øvrige udsatte medborgere, ligesom vi arbejder for udvikling og forbedring af den overordnede ramme og målsætning for deres forhold og vilkår

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”

Martin Luther King Jr. 
Letter from Birmingham Jail, 16 April, 1963.

Gadejuristen mener

  • at ethvert individ har ret til at kunne opretholde sundhed, livskvalitet og respekt for sin autonomi
  • at et velfærdssamfund bør formå at rumme og integrere stofbrugere og andre socialt udsatte på deres egne vilkår og præmisser, der må lyttes til og involveres i alle spørgsmål vedrørende deres forhold – nothing about them without them
  • at den nuværende narkotikaindsats, herunder forbuds-, kontrol- og strafpolitikken, er forbundet med enorme skader for stofbrugerne såvel som for samfundet. Kriminalisering som middel til at løse alvorlige sociale problemer er på mange måder komplet uegnet og kan endda fremme det stik modsatte af hensigten
  • at reguleringen af rusmidler såvel som reguleringen af øvrige fænomener, der i sig har alvorlige sociale problemer, bør baseres på evidens, tolerance, inddragelse af dem det drejer sig om, retten til sundhed og på retssikkerhed i bredeste forstand.

Gadejuristen arbejder med

  • inddragelse af og konkret og helhedsorienteret hjælp og støtte til den enkelte stofbruger og øvrige udsatte medborgere
  • projekter der understøtter en evidensbaseret udvikling i indsatsen for stofbrugere og øvrige udsatte medborgere
  • rådgivning, undervisning og oplæg til organisationer, myndigheder m.v
  • udvikling og forbedring af den overordnede ramme og målsætning for stofbrugernes og øvrige udsattes forhold og vilkår