Danmark indtager nøgleposition i det internationale narkotikasamarbejde

Danmark blev 1. januar 2012 medlem af FN’s Narkotikakommission (CND) for en fire årig periode og med EU-formandskabet repræsenterer og forhandler Danmark samtidig på vegne af EU. Men regeringen har hverken formuleret en dansk eller en international narkotikapolitik. ”Inddrag politikere, civilsamfundet og menneskerettighedsorganisationerne i diskussionen og udarbejdelsen af narkotikapolitik”, lyder opfordringen fra Gadejuristen i en henvendelse til fungerende minister for sundhed og forebyggelse, Pia Olsen Dyhr samt til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

FN’s Økonomiske og Sociale Råd har valgt Danmark som medlem af FN’s Narkotikakommission, CND, for en 4-årig periode. CND er det vigtigste internationale organ for fastlæggelsen af den internationale narkotikapolitik.  EU-formandskabet betyder, at Danmark samtidig varetager forhandlinger på vegne af EU i CND og Danmark har således aktuelt en afgørende rolle i det internationale narkotikasamarbejde.

Men Danmark har aldrig formuleret en international narkotikapolitik der angiver, hvilken udvikling af det internationale samarbejde man ønsker. Den nye regering har heller ikke formuleret sin egen nationale narkotikapolitik og grundlaget for den danske indsats må således stadig være den tidligere regerings ”Kampen mod Narko” fra 2010.

Det mangeårige internationale fokus på en strafferetlig tilgang til narkotikaområdet og den 40 år gamle ”War on Drugs” fører til udbredte menneskeretskrænkelser verden over, skaber forhindringer for bekæmpelsen af HIV/AIDS samt andre alvorlige lidelser og bringer i visse dele af verden stater på randen af kollaps.  

Narkotikaområdet har de sidste årtier tiltrukket sig stigende opmærksomhed fra FN organer og NGO’er, der arbejder med menneskerettigheder, sundhed, udviklingspolitik og bekæmpelsen af HIV/AIDS på grund af de alvorlige konsekvenser den repressive narkotikapolitik medfører på disse områder.

Regeringen er nødt til at gøre op, om man vil arbejde for en tilgang der baserer sig på sundhed og menneskerettigheder eller om man vil give sin støtte til den fejlslagne ”War on Drugs”.

Gadejuristen opfordrer i en henvendelse til fungerende minister for sundhed og forebyggelse, Pia Olsen Dyhr, regeringen til at informere og involvere Folketingets politikere og civilsamfundet i spørgsmålet om hvilken politik Danmark skal føre på området og hvilken rolle Danmark skal indtage i det internationale narkotikasamarbejde.

Samtidig opfordrer Gadejuristen regeringen til at sikre at politikere og civilsamfundet får mulighed for at deltage i Danmarks officielle delegation til CND’s 55. samling i Wien fra 12.-16. marts 2012.

Læs henvendelsen under bilag.