Her samler vi oplysninger og råd der kan være vigtige for hjemløse, stofbrugere og andre særligt udsatte i denne corona-tid.

Gadejuristen er fortsat på arbejde: 33 31 00 75. På grund af situationen er kontoret dog lukket for personligt fremmøde uden aftale, og vi fokuserer på de mest presserende problemer.

––– Click here for English –––

Sundhedsstyrelsens generelle råd gælder også for stofbrugere, hjemløse og andre udsatte. Vask hænder grundigt og ofte. Rør ikke ved mund, næse og øjne. Host/nys i albuen, ikke i hænderne. Hvis muligt, så bliv mest muligt hjemme. Hold afstand, når du er sammen med andre (1,5 meter+). Hvis du tror, du er smittet eller har symptomer, så hold endnu mere afstand. Se mere her: sst.dk/coronavirus

Særlige råd til hjemløse

SAND – De hjemløses landsorganisation har oprettet en særlig hjemmeside med information til hjemløse om corona. Siden opdateres løbende. Se den her

Regeringen har besluttet at indføre forbud mod at forsamles mere end 10 personer. Indenrigsministeriet understreger i den forbindelse, at socialområdets tilbud for hjemløse er kritiske funktioner. Kommunerne skal altså sikre, at hjemløse, der ikke er indskrevet på almindeligt herberg eller forsorgshjem med døgnophold, både kan tilbydes overnatning og et sted at være i dag- og aftentimerne. Se udmelding fra ministeriet her.

Særlige råd til stofbrugere

 • Del ikke sprøjter og kanyler, kogekar, piber, vaporizer, joints, sniffe-rør eller vand.
 • Skaf rigeligt injektionsudstyr som sprøjter og kanyler mv. Se mere nedenfor.
 • Brug så lidt stof som muligt – undgå OD.
 • Sørg for at skaffe det stof, du har brug for i det omfang du har råd til det. Det kan pludselig blive svært at skaffe stof overhovedet.
 • Er du i medicinsk behandling, så prøv at få medicin med til en længere periode fra dit center og pas godt på den udleverede medicin. Sundhedsstyrelsen har 16. marts 2020 meddelt landets rusmiddelcentre, at fremmødefrekvensen kan nedsættes og medicin kan medgives til en længere periode.
 • Søg abstinensbehandling, hvis du løber tør og ikke kan skaffe nyt stof/medicin. Alle læger må abstinensbehandle og akutte abstinenser skal behandles straks. Se mere her.
 • Rengør stofpakker (lynlås-poser / pølsemandsposer), før du åbner dem. Vask hænder igen, før du gør stoffet klar og indtager det.
 • Undgå at putte stof-pakker i mund, endetarm og skede. Hvis du alligevel må gemme stof i kroppens hulrum, så rengør pakkerne både før og efter.
 • Tilbered dit stof selv og undgå kontakt med andres stof og udstyr. 
 • Håb på, at også politiet forstår alvoren fra et stofbruger-perspektiv og derfor vil undgå at skabe den situation, hvor de konfiskerer dit stof og forstår, at du kan være nødt til at skaffe mere, end du plejer.

Injektionsudstyr

Kan du ikke få adgang til værktøj, kan du bestille og få tilsendt værktøj ved at kontakte Brugernes Akademi, ring: 24 52 24 42.

Injektionsudstyr kan i de større byer hentes på nedenstående adresser. Hvis du tror, du er smittet eller har symptomer, bør du bede andre om at hente og bringe til dig.

Savner du oplysninger fra din kommune? Kontakt os, så undersøger vi det og opdaterer hjemmesiden. Har du oplysninger om, hvor der aktuelt er adgang til injektionsudstyr i din kommune, må du også meget gerne kontakte os på tlf. 33310075 eller på kontakt@gadejuristen.dk.

 • Aalborg
  • Gadeteamet, Boulevarden 19, 9000 Aalborg (åbent kl. 8-15 + torsdag kl. 8-17.
  • Café Parasollen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg (åbent mandag til fredag kl. 15-17.
  • Kirkens Korshær Natvarmestuen, Søndergade 14, 9000 Aalborg (åbent hele ugen kl. 9-15 og kl. 21-07).
 • Aarhus
  • Kirkens Korshær Døgnvarmestue, Nørre Allé 25, 8000 AArhus C. (åbent kl. 10-14, 18-21, 22.30-08.30)
  • Stofindtagelsesrummet, Kalkværksvej 15, 8000 Aarhus C. (åbent kl. 8-14.45)
 • Esbjerg
  • Center for misbrug, Bakkevej 6, 6700 Esbjerg (åbent mandag til fredag kl. 9-17)
  • Kirkens Korshærs varmestue, Exnersgade 39, 6700 Esbjerg (Pt. kun åbent 11.30-12.30, men har mere åbent igen fra mandag d. 30. marts 2020)
 • Gladsaxe
  • Gladsaxe Rusmiddelcenter, Østmarken 4, 2860 Søborg (åbent mandag til fredag kl. 9-12) Oplyser, at der fra mandag d. 23. marts vil være rent værktøj og spand til brugt udstyr udenfor døren i åbningstiden.
 • Guldborgsund
  • Center for Afhængighed, Nørregade 21A, 4800 Nykøbing F. (åbent mandag til torsdag kl. 9-12 og fredag kl. 9-11.
  • Man kan også hente på apotekerne i alle byerne i kommunen, oplyser Guldborgsund.
 • Helsingør
  • Kirkens Korshær Helsingør, Stubbedamsvej 10, 3000 Helsingør (åbent mandag, onsdag og fredag kl. 12-13)
 • Herning
  • Blå Kors Varmestue, Bethaniagade 30, 7400 Herning ( åbent mandag til søndag kl. 11-13).
 • Holbæk
  • På misbrugscenter Holbæk kan man kun hente som indskrevet i behandling. De henviser til apoteket.
 • Holstebro
  • Kirkens Korshær Varmestue, Nygade 14, 75 Holstebro (åbent mandag, onsdag og fredag kl. 11-13)
 • Horsens
  • Udlevering i døren fra Kirkens Korshær Varmestue, Borgergade 8, 8700 Horsens (åbent mandag til fredag kl. 11-12)
 • Kolding
  • Nørregade 1, 6000 Kolding (åbent mandag til fredag kl. 8.15-11.15)
 • København – Stofindtagelsesrummene er åbne (for fix).
  • H17 – Halmtorvet 17, 1700 København V.
  • Skyen (ved Mændenes Hjem) – Lille Istedgade 2, 1706 København V.
 • Køge
  • Køge rådgivning- og behandlingscenter, Egøjevej 34, 4600 Køge (åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.15-11)
 • Lyngby Taarbæk
  • Udleverer ikke, men henviser til KABS eller apotekerne.
 • Odense
  • Kirkens Korshær Dagvarmestuen, Østergade 55, 5000 Odense (åbent kl. 8-14)
  • Kirkens Korshær Natvarmestuen, Østergade 55, 5000 Odense (åbent kl. 20-08)
  • Reden Odense, Pjentedamsgade 36, 5000 Odense ( åbent kl. 11.30-08.00)
  • Kirkens Korshær Herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense (åbent hele døgnet)
  • Rusmiddelcenter Odense, Grønlandsgade 13A, 5000 Odense (åbent kl. 8.15-12.00)
 • Randers
  • Hjørnestenen Kirkens Korshær Herberg, Søren Møllers Gade 5B, 8900 Randers (åbent hele døgnet)
  • Udstyr udleveres også på apotekerne.
 • Ringkøbing Skjern
  • Rusmiddelcenter Ringkøbing-Skjern henviser til, at man kan hente på apotekerne.
 • Rudersdal
  • Rusmiddelcentret henviser til apotekerne.
 • Næstved
  • Rådgivning for stof, Toldbodgade 19, 4700 Næstved (åbent mandag og torsdag kl. 9-11)
 • Silkeborg
  • Man kan få udleveret udstyr og madpakker ud gennem vinduet hos Kirkens Korshær Varmestue, Lille Søgade 10, 8600 Silkeborg (åbent mandag til fredag kl. 10-11).
 • Sønderborg
  • Kirkens Korshær Herberget Alberta, Vøl-Bogade 8b, 6400 Sønderborg (åbent hele døgnet)
 • Vejle
  • Stofindtagelsesrummet, Flegmade 10, 7100 Vejle (åbent mandag til lørdag kl. 9-15)

Ret til substitutionsbehandling og abstinensbehandling er fortsat gældende

På grund af epidemien er der givet mulighed for at dispensere fra forskellige rettigheder, herunder visse rettigheder der påvirker stofbrugere, der er i eller søger behandling.

Ved bekendtgørelse har kommunerne fået mulighed for at fravige regler i sundhedsloven om bl.a. kommunale behandlings- og forebyggelsestilbud, herunder frister for iværksættelse af substitutionsbehandling (med fx metadon) efter sundhedslovens § 142 samt visse forebyggelsestilbud efter sundhedslovens § 119.

Fravigelser kan dog kun ske, hvis det er nødvendigt for at prioritere livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov, herunder til patienter med covid-19, og kun når de personaleressourcer, der frigøres, overgår hertil.

Bekendtgørelsen giver ikke mulighed for at afslutte igangværende medicinsk stofbehandling efter sundhedslovens § 142. Det er alene fristen for iværksættelse af nye forløb, der kan fraviges, og kun under de ovennævnte omstændigheder. Desuden ændrer bekendtgørelsen ikke på forpligtelser til at yde abstinensbehandling, som heller ikke følger af sundhedsloven, men af autorisationslovens § 41.

Sprøjteudlevering bør ligeledes ikke kunne indstilles, i hvert fald ikke når udleveringen af sterilt injektionsudstyr ikke er varetaget af sundhedsfaglige personer, der må frigøres på grund af epidemien. Desuden er sprøjteudlevering et centralt redskab til forebyggelse af smitsomme sygdomme og epidemier og udleveringen bør i så fald overdrages til andet personale. Det kræver ikke særlige sundhedsfaglige forudsætninger at udlevere injektionsudstyr og slet ikke i en krisetid.

Oplever du problemer med at få substitutionsbehandling eller abstinensbehandling, kan du kontakte Gadejuristen på 33 31 00 75 eller kontakt@gadejuristen.dk. Kan du ikke skaffe værktøj, kan du kontakte Brugernes Akademi på 24 52 24 42 og få det tilsendt.


Yderligere information

Lokale forhold: Mange kommuner har desuden samlet lokale oplysninger om deres sociale tilbud og behandling mv. på deres hjemmesider.

Socialstyrelsens corona-hotline: 72 42 40 00 (alle hverdage) til spørgsmål om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal håndteres på socialområdet. Se også Socialministeriets hjemmeside med information om coronavirus på det sociale område, hvor der bl.a. er yderligere kontaktinfo til ministeriet.

Styrelsen for Patientsikkerheds covid-19-hotline for medarbejdere og ledere på bl.a. sundheds-, ældre- og socialområdet: 70 20 02 66 (alle dage kl. 9-22). Se mere her på Styrelsen for Patientsikkerheds side. Borgere skal fortsat kontakte: 70 20 02 33.

Se også coronasmitte.dk, hvor myndighederne samler alt overordnet information om smitten og indsatsen.