Buprenorphin-myte faldet til jorden

Københavns Kommune sletter en af forvaltningen anført målsætning om at ordinere buprenorphin til 50 procent af patienterne i substitutionsbehandling. Det bekræftede socialborgmester Jesper Christensen (S) til Borgerrepræsentationsmødet i går aftes.

 

Københavns Kommune sletter en af forvaltningen anført målsætning om at ordinere buprenorphin til 50 procent af patienterne i substitutionsbehandling. Det bekræftede socialborgmester Jesper Christensen (S) til Borgerrepræsentationsmødet i går aftes.

 

Forvaltningen har ellers længe fastholdt, at Sundhedsstyrelsen har en målsætning om, at hver anden opioidafhængige stofbruger i behandling skal ordineres præparatet buprenorphin frem for metadon. Men et spritnyt svar fra styrelsen til socialborgmesteren har nu bekræftet, at forvaltningen tager fejl. Det sker kort tid efter, at et svar fra sundhedsministeren slog fast, at de 50 procent heller ikke er en regeringsmålsætning.

 

Ændringen sker efter vedholdende kritik fra Gadejuristen, stofbrugernes organisationer, BrugerForeningen og Brugernes Akademi samt Rådet for Socialt Udsatte i København.

 

Procentsatsen stammer fra et økonomisk skøn foretaget ved centralt hold tilbage i 2007 og har ingen lægefaglig begrundelse. Alligevel er målsætningen igen og igen dukket frem som fakta på behandlingssteder såvel som i danske medier de seneste år.

 

I dag får 12 procent behandling med buprenorphin i København. De resterende ordineres metadon. Både patienter og læger har derfor oplevet et pres for at komme nærmere de 50 procent.

 

Gadejuristen står ofte med sager, der udspringer af denne 50 pct.-myte, som ikke kun findes i hovedstaden. Myten er vel-etableret landet over.

 

– ”Vi har talrige eksempler på, at folk ikke har kunnet få medicinsk behandling, fordi læger har troet, de skal opnå den her præparat-kvote og derfor kun har tilbudt ordination af buprenorphin. Til stor skade for alt for mange. Derfor er det vigtigt, at den her myte bliver aflivet, før den tager livet af flere stofbrugere,” siger Nanna W. Gotfredsen, der er leder af Gadejuristen.

 

Det er en forhåbning om at reducere den narkotikarelaterede dødelighed, der ligger bag ønsket om øget buprenorphin-ordination. Men det er Gadejuristen umiddelbart skeptisk overfor.

 

– ”Forvaltningen i København henviser til Norge og Sverige, hvor buprenorphin er mere udbredt, men der er dødeligheden altså endnu højere end i Danmark. Det samme gælder i Finland, hvor buprenorphin i øvrigt er mere efterspurgt på gadeplan end fx heroin,” siger Nanna W. Gotfredsen.

 

Ifølge den gældende vejledning bør buprenorphin være ”førstevalgspræparat” og ”flest mulige” bør behandles med dét. Senest anvender Sundhedsstyrelsen i et ministersvar begrebet ”førstegangsvalg” i forhold til buprenorphin. Men lægen skal foretage en helhedsorienteret vurdering, og Gadejuristen påpeger, at forskningen i øvrigt viser, at metadon er bedre til at fastholde folk i behandling.

 

– ”Behandling med substitutionsmedicin redder liv. Og når vi står i en situation, hvor mere end 6.500 på landsplan fra den her målgruppe står udenfor behandlingssystemet, må opgaven være at gøre behandlingen mere attraktiv og effektiv. Ikke at skubbe folk væk og tilbage til livsfarligt illegalt stofbrug på gadeplan, følgekriminalitet og nødtvunget sexsalg,” siger Nanna W. Gotfredsen.

 

Gadejuristen vil nu arbejde for, at landets øvrige kommuner og behandlende læger bliver bekendt med, at der ikke findes nogen bestemt andel der skal opnås.

Dagsordenpunktet samt bilag og protokolbemærkninger kan ses her: Handleplan for omstilling til buprenorphin

Debatten i Borgerrepræsentaitonen bliver altid optaget på video og kan ses her: Borgerrepræsentationen TV

 

Opdatering d. 21. maj 2015

Endelig klar melding vedrørende denne sag fra Sundhedsstyrelsen til alle landets kommuner