2018 november Berlingske Nanna årets dansker.jpg

Socialminister Mai Mercado udpeger Nanna W. Gotfredsen

Gadejuristens stifter og leder, Nanna W. Gotfredsen, er i dag af socialministeren blevet udpeget til en plads i Rådet for Socialt Udsatte. Rådets opgave er at få udsattes stemmer frem i den offentlige debat, formidle viden og komme med forslag til bedre udsatteindsatser.
I Rådet vil Gadejuristen bestræbe sig på at sætte de samme problemstillinger i fokus, som også gøres i det daglige arbejde. Det betyder i første række skadesreduktion, retssikkerhed og afkriminalisering ift. vores mest udsatte medborgere. Men det handler også om helt basal empati og respekt for hver enkelt udsatte menneskes behov og ønsker. Det gode liv er et individuelt projekt.

170602 Tiggende kvinde.jpg

Tiggerlov uden virkning

Efter Gadejuristens opfattelse skaber forslaget flere problemer, end det løser, og hastebehandlingen vil resultere i lovsjusk.
 
”Det bliver svinedyrt og fuldstændig uden effekt, hvis regeringens forslag til ændring af straffelovens regler om betleri gennemføres. Listen over problemerne med lovændringen er lang nok til at fylde en hel avis, men som det mest tragikomiske kunne man se på økonomien i projektet. Vil staten virkelig betale henved 50.000 kr. for at fjerne én tigger fra Strøget, når der bare kommer en anden 10 minutter senere?” spørger jurist. Maja Hansen fra Gadejuristen.
 

2016 december Fixelancen lukkes Kilometertælleren.jpg

10 skarpe til KBHs kommune fra stenbroen

Til medlemmerne af Socialudvalget (fremsendt til socialborgmester Jesper Christensen og medlemmerne af Socialudvalget d. 7. februar 2017)                                                                                                                                  

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur