140428 Løftet pegefinger.jpg

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om stoffer i høring

Sundhedsstyrelsens udkast til forebyggelsespakke om euforiserende stoffer vidner om god vilje og manglende viden.
 
Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Forebyggelsespakke om euforiserende stoffer, se Gadejuristens høringssvar under bilag i højre kolonne.
 
Gadejuristens kritiserer, at udkastet fastholder en kunstig opdeling af forebyggelse af, at unge begynder at tage stoffer i det hele taget og at de unge, der gør det alligevel ikke kommer til skade herved, hvor sidstnævnte ifølge Sundhedsstyrelsen ikke bør adresseres i forebyggelsespakken.
 

131014 Hvem vil være millionær Jonatan Spang og Denzik 50000 kr til GJ.jpg

Gadejuristen betænkt i "Hvem vil være millionær?"!

I aften var herligste Jonatan Spang og David Dencik i "Hvem vil være millionær?" - og de valgte at betænke Gadejuristens arbejde.
 
Vi er meget taknemmelige og har brug for al den støtte vi kan få, så vi kan komme så mange "gadefolk" som overhovedet muligt til undsætning.
Tusind, tusind tak!

130830 Count the Costs II.jpg

Gadejuristen inviterer til fagligt arrangement om international narkotikapolitik

Gadejuristen inviterer onsdag d. 4. september 2013 kl. 16-19 til fagligt arrangement om international narkotikapolitik set fra Latinamerika.
 
I anledning af Gadejuristens 14. årsdag og besøg fra Brasilien inviteres til fagligt arrangement om international narkotikapolitik, hvor man kan blive klogere på udviklingen i Latinamerika. En udvikling, der har trukket overskrifter den seneste tid.
 

130813 Methadone Man and Buprenorphine Babe.jpg

Gadejuristen inviterer til fyraftensmøde om buprenorphinens historie og udbredelse

Under overskriften "Et stof så smukt - om buprenorphinens historie og udbredelse" inviterer Gadejuristen mandag d. 26. august 2013 fra kl. 16 - ca. 18 til fyraftensmøde og debat med professor Nancy D. Campbell fra Rensselaer Polytecnic Institute, New York.
 

Menneskerettigheder i Socialt Arbejde.jpg

Gadejurister bidrager til antologien Menneskerettigheder i Socialt Arbejde

Gadejuristens Emil Kiørboe og Nanna W. Gotfredsen bidrager med et kapitel om stofbrugeres rettigheder i antologien Menneskerettigheder i Socialt Arbejde udgivet på Nyt Juridisk Forlag 27. juni 2013 og redigeret af Nell Rasmussen.
 
Antologien giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale, civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretlige principper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i socialt arbejde.
 

supportdontspunishlogo_large.png

Gadejuristen støtter SUPPORT DON’T PUNISH kampagnen

Den 26. juni er "FN's internationale dag mod stofmisbrug og illegal narkotikahandel". Samtidig er det FN's internationale dag for støtte af ofre for tortur - paradoksalt når man tænker på omfanget af tortur, umenneskelig behandling og øvrige menneskerettighedskrænkelser, der udspringer af netop krigen mod narkotika.
 
SUPPORT. DON’T PUNISH. kampagnen er en del af CAHS (Community Action on Harm Reduction), der administreres af The International HIV/AIDS Alliance og kampagnen er iværksat af International Drug Policy Consortium, Harm Reduction International, International Network of People who Use Drugs (INPUD) og International HIV/AIDS Alliance.
 

logo_-_institut_for_menneskerettigheder.jpg

Gadejuristen er blevet optaget som medlem i Rådet for Menneskerettigheder

Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder har den 21. marts 2013 truffet beslutning om nedsættelse af Rådet for Menneskerettigheder og har optaget Gadejuristen i Rådet.
 
Gadejuristen ser frem til at bidrage til Instituttets arbejde for de mest udsatte borgeres menneskerettigheder både i monitoreringen af Danmarks internationale forpligtelser og i Instituttets mange internationale projekter.
 
Optagelsen i Rådet for Menneskerettigheder er et led i Gadejuristens stigende menneskeretlige fokus i bestræbelserne på at sikre udsatte borgeres rettigheder og retsstilling.
 

130330 Portugal decriminalized 11 ys ago and the results are staggering.jpg

Nyt fra Portugal - efter nu 12 års afkriminalisering af besiddelse af stof til eget brug

Portugal - efter nu 12 års afkriminalisering af stofbrugeres brug og besiddelse af stof til eget brug. En humanistisk, pragmatisk, effektiv og formentlig også ressourcebesparende narkotikapolitisk tilgang.
 
Mens portugiserne netop nu regner på, hvor store summer denne tilgang har sparet på straffeapparats-kontoen, kan visse andre konklusioner drages, herunder, at den frygt der var hos nogle portugisiske politikere for 12 år siden; nemlig, at den portugisiske model ville føre til en eksplosiv vækst i antallet af nye, unge stofbrugere samt frygten for en voldsom 'narkotika-turisme' fra landene omkring Portugal, er gjort til skamme.
 

130315 Elefant i glasubutik.jpg

Gadejuristen til Sundhedsstyrelsen: Nu SKAL skårene klinkes!

Som opfølgning på den alvorlige sag vedrørende dansk substitutionsbehandling af opioidafhængige patienter, har Gadejuristen netop fremsendt nedenstående e-mail til Sundhedsstyrelsen. Gadejuristen modtog d. 7. marts 2013 foreløbigt svar på vores henvendelser til Sundhedsstyrelsen af 19. og 22. februar 2013 (se her). Et svar, der imidlertid frembyder flere problemer, end det løser. Desværre. Sundhedsstyrelsen svar kan findes her på siden til højre.

130225 Elephant-and-Mouse Fod over mus m tutu tekst.jpg

Sundhedsstyrelsen – en leder-elefant?

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of the mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”
Desmond Tutu
 
For han-elefanter skulle det efter sigende være sådan, at de ofte lever stort set alene eller evt. i mindre grupper bestående af andre, typisk yngre, hanner, der om end alle fra tid til anden er afhængige af resten af flokken, og i knaphedstider ikke mindst af leder-elefantens typisk gode erindring og erfaring, altså i tider, hvor der er knaphed på livsnødvendige ressourcer som føde og vand.
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur