120704 Nyhed www 320px-Nordiske-flag.jpg

Ulovlig diskrimination af nordiske statsborgere i Københavns Kommune

Udsatte nordiske statsborgere afvises af Københavns Kommune, når de søger om hjælp. ”Åbenlys og ulovlig diskrimination”, lyder det fra Gadejuristen i en appel til overborgmesteren, regeringen og Folketinget om at gribe ind.
Gadejuristen har rettet henvendelse til Københavns Kommunes overborgmester, regeringen, Folketinget og Nordisk Råd ift. det organisationen betegner som Københavns Kommunes systematiske afvisning og ulovlige diskrimination af udsatte nordiske statsborgere.  

120524 hjemløse sko.jpg

Vejen til at undgå omkostningstunge boligudsættelser af stærkt udsatte borgere: Følg loven!

Med jævne mellemrum har medier og diverse politikere de senere år været optaget af det stærkt stigende antal boligudsættelser som følge af, at socialt udsatte mennesker, der ofte befinder sig lysår fra arbejdsmarkedet, har været i så alvorlige økonomiske problemer, at de ikke har formået at betale huslejen.

Bikubenfondens logo.jpg

Gadejuristen: Vi klarede det!

Gadejuristen er af Folketingets satspuljepartier givet en fast driftsbevilling fra 2012 og frem, som via vedtagelsen af finansloven 2012 i januar i år nu endelig også er i hus og dermed kan komme ud at virke til fremme af de mest udsattes retssikkerhed. Mange tak til satspuljepartierne og også for den gode og konstruktive dialog vi i dag oplever at have med samtlige partier i Folketinget og for det engagement der bl.a. har vist sig ved at repræsentanter fra stort set samtlige partier har deltaget i vores udgående arbejde på gadeplan. Et engagement der er stærkt behov for. De mest udsatte er alt for udsatte til at kunne bære at være genstand for eksempelvis blokpolitik samt følger af skiftende regeringsfarver.

Forbudszoner sort med rød pigtråd SH.jpg

Forbudszonerne er nu fortid!

20 års nyttesløs stress-strategi, visionsløs klapjagt, er endelig slut. Københavns Politi har netop nedlagt de såkaldte ”forbudszoner” på Vesterbro i København. 

120119 FN logo.jpg

Danmark indtager nøgleposition i det internationale narkotikasamarbejde

Danmark blev 1. januar 2012 medlem af FN’s Narkotikakommission (CND) for en fire årig periode og med EU-formandskabet repræsenterer og forhandler Danmark samtidig på vegne af EU. Men regeringen har hverken formuleret en dansk eller en international narkotikapolitik. ”Inddrag politikere, civilsamfundet og menneskerettighedsorganisationerne i diskussionen og udarbejdelsen af narkotikapolitik”, lyder opfordringen fra Gadejuristen i en henvendelse til fungerende minister for sundhed og forebyggelse, Pia Olsen Dyhr samt til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur