121221 Sportgoodsfondens hæderslegat Red.jpg

SPORTGOODSFONDENs hæderslegat til Gadejuristen

Det er en stor glæde i dag at have modtaget SPORTGOODSFONDENS hæderslegat som fondens anerkendelse af Gadejuristens indsats og arbejde for og blandt socialt udsatte borgere.
 
SPORTGOODSFONDEN har også tidligere støttet vores arbejde, nemlig i forbindelse med udarbejdelse og trykning af bogen "Skadesreduktion med J Key Cards".
 
Vi er dybt taknemlige og beærede. Tusind tak!
 

121211 Tom Behnke i Fixelancen.jpg

Akuthuse, rettigheder i substitutionsbehandlingen, udvidelse af heroin behandlingen og forsøg med kokainbehandling til debat i Folketinget i dag

I dag den 11. december 2012 førstebehandles tre beslutningsforslag i Folketinget. Tre væsentlige beslutningsforslag der på forskellig vis skal sikre stofbrugere bedre vilkår i behandlingssystemet samt lette adgangen for de mange der står uden for behandlingssystemet. Dette er hårdt tiltrængt, ikke mindst taget i betragtning, at så mange stærkt belastede stofafhængige - muligvis flere end 8.000 injektions-stofbrugere - står helt uden kontakt med behandlingssystemet og at vi netop har måtte konstatere den højeste dødelighed nogensinde herhjemme.
 

Breaking-the-Taboo3.jpeg

Breaking the Taboo

Gadejuristen støtter Breaking the Taboo kampagnen, der skal bryde tabuet og bane vej for diskussionen om nye og bedre måder at regulere narkotika på.
 
The War on Drugs has failed. After 50 years of prohibition, illicit drugs are now the third most valuable industry in the world after food and oil, all in the control of criminals. Drugs are cheaper and more available than ever before. Millions of people are in prison for drugs offences. Corruption and violence, especially in producer and transit countries, endangers democracy. Tens of thousands of people die each year in drug wars.
 
Improving our drug policies is one of the key policy challenges of our time. The time for action is now.
 

130813 Sprøjte på ske og avis.jpg

Gadejuristen kritiserer Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om forebyggelse af blodoverførte sygdomme

Gadejuristen har i dag afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om human immundefekt virus, hepatitis B og C virus og forebyggelse af blodbåren smitte som sendt i høring af Sundhedsstyrelsen.
 
Gadejuristen udtrykker undren over, at Sundhedsstyrelsen ikke i sin vejledning anbefaler konkrete smitteforebyggende tiltag målrettet de grupper der har størst risiko for smitte. Vejledningen er rettet særligt mod sundhedspersoner, men bør dog efter Gadejuristens opfattelse tillige indeholde anbefalinger om konkrete skadesreducerende tiltag.
 

121013 Art med Anja i Politiken I oprør efter 23 afvænningsforsøg.jpg

Vilde uger - gode takter

Gode intentioner og indiskutabelt nødvendige tiltag er drysset udover en voldsomt lidende indsats for de mest udsatte - stofbrugerne - de seneste uger.

Først åbnede det første (officielle) stationære fixerum, så gav sundhedsminister Astrid Krag sin støtte, og lykkeligvis også en pose penge, til etablering af et Naloxone-program, så stofbrugere, pårørende m.fl. selv kan bidrage effektivt i kampen for reduktion af den fortsat alt for høje stofbrugerdødelighed. Så udestår blot at vi får et tilstrækkeligt antal fixerum - og at Naloxonen snarest sikres tilgængelig på det danske marked som håndkøbsmedicin i næse-spray-formen.

120831 Naloxone.jpg

Naloxone-modgift i håndkøb kan redde liv

Naloxone - en effektiv modgift ved opioid-overdoser - er i dagens Danmark receptpligtig medicin. Gadejuristen ønsker, at medicinen gøres til håndkøbspræparat og at den variant af medicinen, der kan indgives via næsen sikres repræsenteret på det danske marked. Herefter vil brugere af opioider (heroin, metadon, morfin) og deres pårørende m.fl. selv kunne bidrage til at reducere den fortsat alt for høje overdosedødelighed herhjemme.
 

120712 Miltbrand sår II.jpg

Gadejuristen: Efterlyser handling og koordination fra centralt hold i anledning af miltbrandforekomsten i DK

Efter flere tilfælde af miltbrand-infektion blandt stofbrugere, og det der ser ud som, at vi her en måned efter det første miltbrandforårsagede dødsfald fortsat står uden en beredskabsplan, uden struktuerede planer for formidling hhv. etablering af umiddelbart brugbare konkrete alternative tilbud til stofbrugere på gadeplan mv, og uden planer for forsøg på sporing af inficeret stof, har vi nu henvendt os til ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, samt til medlemmerne af Folketingets udvalg for sundhed og forebyggelse. Henvendelsen kan læses til højre her på siden.
 

120712 Miltbrand sår II.jpg

Miltbrand-alarm igen!

Så er den gal igen; endnu et tilfælde af miltbrand er konstateret i Københavnsområdet. Vi har siden det seneste tilfælde, hvor den ramte afgik ved døden efter kort tids indlæggelse d. 8. juli 2012, løbende omdelt løbesedler på gadeplan, og intensiverer pr. idag dette væsentlige arbejde. Afgørende er det eksempelvis, at denne stærkt udsatte befolkningsgruppe klædes på til at være opmærksomme på symptomerne på miltbrand-smitte og at de opfordres omsorgsfuldt til at søge skadestue tidligst muligt. Deres erfaringer med sundhedsvæsenet er desværre i mange tilfælde af en sådan karakter, at de helst undgår det.

120723 Nanna oplæg i Washington.jpg

Gadejuristen holder oplæg i Washington DC

I dag holdt Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen, oplæg på AIDS-konferencen i Washington

120712 Miltbrand sår II.jpg

Miltbrand i heroin: Tæller stofbrugerliv overhovedet?

Så er den her, den livsfarlige heroin med miltbrand. En kær ven, en god mands gode bror, blev indlagt torsdag d. 5. juli 2012 med voldsomme smerter i ben og maveregion og afgik ved døden søndag d. 8. juli. Kunne dette dødsfald være undgået? Havde han måske henvendt sig i tide – helst allerede i slutningen af juni, da han begyndte at opleve smerter og stivhed i nakken – hvis de relevante myndigheder havde påtaget sig at advare og informere stofbrugerne? Vil flere komme til at lide denne brutale død?
 

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur