Stopping Overdose II.jpg

Nødråb: STOP overdose-dødeligheden

Overdosis er en afgørende og ofte alt for stedmoderligt behandlet dødsårsag hos stofbrugere, der injicerer heroin eller andre opioider, selv om der faktisk findes en både sikker og effektiv behandling: nemlig modgiften Naloxone. 

2011 04 06 EMK Beirut.jpg

Gadejuristen præsenterede "street lawyering" - om det virker og hvordan - på international konference i Beirut

Gadejuristens Emil Kiørboe præsenterede i dag "street lawyering" på den internationale harm reduction konference i Beirut - om og hvordan udgående retshjælp virker.

Emil sad i panel med gode og særdeles inspirerende internationale kolleger; Hajdi Sterjova Simonovic (Makedonien), Umra Omar (Kenya) og Ricky Gunawan (Indonesien).

Modgift SH str.jpg

Gadejuristen - endelig udstyret med endnu et værktøj: Modgift (Naloxone) ved overdoser

I går var første hold gadejurister på kursus i brug af modgift (Naloxone) til brug ved heroin-overdoser. Og i nær fremtid kommer resten af flokken på samme kursus - takket være en helt enestående læge. Så er vi klædt på og dermed langt bedre til også at håndtere denne udfordring.

Danske stofbrugere dør - unødigt - i alt for stort omfang, også når der sammenlignes med andre lande. Og dødeligheden er stigende.

Kbh V bænk forbeholdt etabl sanfb.jpg

Fokus på socialt udsatte og menneskerettigheder

Kirkens Korshærs månedlige blad Korshæren sætter i marts måned et sjældent fokus på socialt udsatte og menneskerettigheder. 

Gadejuristen sætter i to artikler fokus på de menneskeretlige problemstillinger forbundet med en aktiv og repressiv politiindsats mod den åbne stofscene på Vesterbro.

Gadejuristen peger blandt andet på de menneskeretlige problemstillinger forbundet med brugen af forbudszoner og påpeger, at der herved gøres indgreb i udsatte borgeres ret til fri bevægelighed, samt at en repressiv politiindsats direkte kan modvirke udsatte borgeres ret til sundhed.

110209 SSDP UK V.jpg

Students for Sensible Drug Policy, UK, besøger Gadejuristen på lørdag d. 12. februar 2011

Kom og hør Levent Akbulut fra den engelske afdeling af SSDP, Students for Sensible Drug Policy på lørdag i Gadejuristens lokaler på Værnedamsvej og deltag i den efterfølgende debat om narkotikapolitik.

PROGRAM

1300-1500: Oplæg ved Levent Akbulut om SSDP's historie, arbejdsfelt mv.

1530-1630: Fremlæggelse og diskussion vedrørende den danske narkotikapolitiske situation ved Mathias Hansen og Bjarke Jørgensen

1630-1830: Om græsrodsarbejde, organisering, kampagner og netværk ved Karina Rohr og Ditte Løjborg

 

 

Psykologprojektet fortsætter.jpg

Psykolog-projektet - gratis gadepsykologisk indsats - fortsætter i 2011

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP til stofbrugere og mennesker med stoferfaring - takket være støtte fra Københavns Kommune og Bikubenfonden.

Hos Gadejuristen kan du modtage gratis, anonym psykologhjælp. Psykologprojektet løber foreløbigt i 2011, og er fortsat realiseret gennem bidrag fra Københavns kommune. Samtalerne tager udgangspunkt i det som du gerne vil tale om.

Det kan være ...

• Ensomhed

• Hverdagsproblematikker

• Vejledning i forhold til de offentlige og private behandlingstilbud.

• Gennemgang af psykolograpporter eller tests.

• Familieproblemer

20111113 Forbudszoner Flisen.JPG

Gadejuristen: Nej til højere forbudszonebøder til de mest udsatte. Afskaf forbudszonerne!

I dag førstebehandles lovforslag L 102, der vil medføre en væsentlig forhøjelse af bøderne for visse lovovertrædelser, herunder overtrædelser af ordensbekendtgørelsen.

For udsatte stofbrugere, hjemløse og gadesexarbejdere på Vesterbro vil det betyde, at politiets praksis med at udstede forbud og bøder for at tage ophold i forbudszonerne for fremtiden vil blive straffet med bøder på 2.000 kr., hver gang de træffes i disses zone - mod 600 kr. i dag.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur