110831 Int Overdose Awareness Day.jpg

Gadejuristen: Politisk nøl koster menneskeliv

Danske stofbrugeres dødelighed er mere end fordoblet i løbet af de seneste to årtier: Fra 115 døde i 1990 til senest hele 276 døde. Over disse 20 år er næsten 5.000 yngre stofbrugere afgået ved døden. De blev end ikke 40 år i gennemsnit. Alene under valgkampen vil mindst 15 yngre danskere dø. Mange af dem unødigt. Er der politisk vilje til at redde liv?

110720 Krav om Handleplan til nedbringelse af dødeligheden foto OD armbånd II.jpg

Krav om national handleplan til nedbringelse af den ekstremt høje dødelighed blandt danske stofbrugere

BrugerForeningen og Gadejuristen kræver nu en samlet national handleplan mod den uacceptabelt høje danske dødelighed blandt stofbrugere.

”Den fortsat ekstremt høje dødelighed er uacceptabel og kan samtidig undgås, men skal vi lykkes, kræver det politisk vilje og engagement”, slår stofbrugere og gadejurister fast i denne fælles appel til indenrigs‐ og sundhedsminister Bertel Haarder og Folketinget.

poster_anti-prohibition1.jpg

Fortsat støtte til Gadejuristens arbejde for forældre med stoferfaring og deres børn - TAK!

Gadejuristen indledte i 2005 en struktureret social service og retshjælp målrettet forældre med stoferfaring og/eller udsatte for stofstigma. Erfaringen var, at denne gruppe forældre kan have stort socialt støttebehov og ditto retshjælpsbehov; dette som følge faktuelt komplekse problemstillinger og/eller fraværet af specialviden på (sags)behandlerniveau. Fra 2007 har dette forældreprojekt årligt modtaget et støttebeløb på kr. 240.000 kr. og i dag blev projektet igen tildelt et tilsvarende beløb fra Tips- og Lotto puljen. Forældre, børn og gadejurister siger mange tak!

110626 World Drug Day.jpg

World Drug Day i dag - Gadejuristen bidrager ved arrangement i Oslo

Psykolog Liese Recke fra Gadejuristen taler ved dagens arrangement i Oslo om de narkotikapolitiske skader som udgør en væsentlig del af behandlingsopgaverne i behandlingssystemet, men som ikke identificeres som sådanne. Det drejer sig om psykiske og sociale skadevirkninger efter ekstrem social marginalisering, alvorlige, ofte uløselige gældsproblemer, forgiftninger, overdoser efter fængselsophold eller som følge af ukendt koncentration hhv. indhold i de aktuelt illegale rusmidler, isolation i fængsler, samt skadevirkninger af socialisering i kriminelle miljøer.

110609 Retsløse hjemløse II.JPG

Gadejuristen foreslår ændring af CPR-loven der vil ligestille hjemløse med alle andre borgere

Gadejuristen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder og Socialminister Benedikte Kiær, og beskriver organisationens erfaringer med at hjælpe hjemløse borgere gennem det komplicerede regelværk, der regulerer, hvor udsatte borgere har ret til hjælp.

Gadejuristen foreslår en ændring af CPR-loven, så hjemløse ligestilles med landets øvrige borgere.

Som CPR-lovens regler er i dag, skal hjemløse registreres som fraflyttet deres seneste adresse, og det vil sige i den kommune, hvor de sidst har haft en bopæl eller et fast opholdssted.

110603 War on Drugs Report Juni 2011 Besk.jpg

Krigen mod narkotika er slået fejl - det er på høje tid at rette op

Det er sagt om "Krigen mod narkotika", at det er en krig der ikke kan vindes. Den kan alene føres. Og det har enorme omkostninger.

Det er også sagt, at "Krigen mod narkotika" forlængst er tabt - narkotikaen har vundet - nu må freden vindes.

I går offentliggjorde Global Commission on Drug Policy den med spænding ventede rapport, hvor de i korthed anbefaler som følger:

Prohibition failed.jpg

Internationale politiske sværvægtere: Stop Krigen mod Narkotika

En lang række prominente nuværende og tidligere verdensledere med FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan i spidsen opfordrer indtrængende til en ny politik og nye tilgange til den forfejlede Krig mod Narkotika.

110517 Int Centre on HR and Drug Policy.png

Nyt tidsskrift - International Journal on Human Rights and Drug Policy

Den første udgave af det nye tidsskrift International Journal on Human Rights and Drug Policy, Vol I, 2010, er nu tilgængeligt online i fuld tekst. Tidsskriftet er udgivet af International Centre on Human Rights and Drug Policy og behandler mange af de hyppigt forsømte menneskerettighedstemaer relateret til den aktuelle narkotikapolitiks massive vægtning af kontrol og repression.

Indhold:

Editorial

Forbudszoner sort med rød pigtråd SH.jpg

Høringssvar til Københavns Kommunes udkast til Vesterbroplan

Gadejuristens høringssvar til Københavns Kommunes udkast til Vesterbroplan kan læses her på siden. Vi opfordrer til nedtoning af de vedholdende, men ødelæggende politiske appeller om øget politikontrol og repression og til øget inklusion af de mest udsatte medborgere, på deres egne præmisser.

110429 Gravide stofbrugere og tvang II.jpg

Tvang mod gravide?

På baggrund af en kortlægning af international forskning om tvang i misbrugsbehandling fra SFI Campbell, vil socialministeren og sundhedsministeren nu nedsætte en arbejdsgruppe, der skal beskrive en eventuelt kommende dansk tvangsmodel overfor gravide rusmiddelbrugere (PM fra socialministeren af 28. april 2011).

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur