111216 Kafka Døren.jpg

Retsløse stof- og alkoholbrugere

En af de absolut væsentligste retssikkerhedsgarantier er adgangen til at klage. Når det gælder nogle af vore mest udsatte medborgere - stof- og alkoholbrugere med behov for hhv. substitutionsbehandling og alkoholbehandling - er de regulært retsløse, idet kommunernes administrative afgørelser, typisk afslag på behandling, ikke kan indbringes for nogen klageinstans.

Gadejuristen har derfor i dag henvendt sig til minister for forebyggelse og sundhed Astrid Krag samt til Folketingsudvalget for forebyggelse og sundhed for at appellere til, at man vil sikre den fornødne lovændring gennemført hurtigst muligt. Gadejuristens henvendelse kan læses her på siden til højre.

111215 ritt-bjerregaard.jpg

Ritt Bjerregaard støtter Gadejuristen med SUS-check

Som overborgmester i Københavns Kommune var Ritt Bjerregaard konsekvent og vedholdende opmærksom på Vesterbro og på forholdene her såvel for gadefolket som lokalbefolkningen. Hun besøgte os gang på gang. Dette, og hvad det engagement har afstedkommet, kan vi ikke takke hende nok for.

120103 Pulsvarmere.jpg

Julegave med varme til gadefolket fra de "Sønderjyske strikke- og spindepiger"

Tusind tak til de "Sønderjyske strikke- og spindepiger" der igen i år har fremsendt en hel kasse pulsvarmere/handsker til gadefolket. De kommer til at gøre godt derude på gader og stræder!

Lynn Paltrow Oversigt og risikofaktorer ift graviditet.jpg

Seminar med oplæg af Dr. Robert G. Newman og advokaten Lynn Paltrow om opioidafhængige gravide og forældre

Gadejuristen afholdt d. 7. december seminar om opioidafhængige gravide / forældre. Dr. Robert G. Newman og advokaten Lynn Paltrow fra organisationen National Advocates for Pregnant Women, begge bosiddende i New York, holdt oplæg og gav i den forbindelse danske opioidafhængige gravide / forældre den rygstøtte de i alt for mange tilfælde må efterlyse og savne i den danske indsats.

Dok rapport forside.jpg

Gadejuristen takker seminardeltagere og oplægsholdere

Gadejuristen takker deltagere og oplægsholdere på vores seminar om udsattes retshjælpsbehov den 29. november 2011. Hermed adgang til oplægsholdernes præsentationer, program mv.

Gadejuristen afholdt den 29. november 2011 seminar om udsattes retshjælpsbehov på PH Caféen. Omkring 70 deltagere fra offentlige myndigheder og private organisationer mv. var mødt op til seminaret om behovet for retshjælp til udsatte og retssikkerhedsmæssige problemer for udsatte på baggrund af Gadejuristens dokumentationsrapport ”En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov”.

Dok rapport forside.jpg

Seminar om udsattes retshjælpsbehov. Ny rapport fra Gadejuristen.

- problemer, retshjælp og behovet for nytænkning

Tirsdag d. 29. november 2011 kl. 9 – 16

PH Caféen, Halmtorvet 9A, 1700 København V

Gadejuristen afholder seminar om udsattes retshjælpsbehov for og med offentlige, private og politiske aktører på udsatteområdet og offentliggør samtidig vores nye dokumentationsrapport. Stor tak til satspuljepartierne, Bikubenfonden m.fl. i denne forbindelse.

Læs programmet og Gadejuristens dokumentationsrapport "En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov".

GJ Anerkendelsespris 24 sept 2011.jpg

Godt på vej til fixerum - og uddeling af Gadejuristens Anerkendelsespris 2011

Fixerummet Insite i Vancouver har kæmpet hårdt for at bestå og vandt i går en banebrydende sejr i den canadiske højesteret. På linket kan man se en kort dokumentar om baggrunden for behovet for dette fixerum (nederst på siden).

110909 Fixerum i Vancouver.jpg

Fakta om fixerum + FIXERUM NU

Den farligste brug af narkotika er den politiske + FIXERUM NU. Gadejuristen har under denne valgkamp deltaget i to politiske vælgermøder og i øvrigt deltaget i eller medarrangeret fixerumsdebatmøder i alle tre valgkampe siden valget i 2005. Dengang, som nu, fremføres et væld af påstande og frie fantasier om, hvad etablering af fixerum fører til. Hvis blot ikke prisen for den politiske vildfarelse var så høj. Siden valgkampen i 2005 er næsten 1.800 stofbrugere afgået ved døden. De blev end ikke 40 år i gennemsnit. Den danske stofbrugerdødelighed er ekstremt høj, også når vi sammenligner med andre lande. Senest er den tilmed igen stigende.

110907 Samarbprojekt Projekt Udenfor homeless-feet.jpg

Socialpolitik på dagsordenen i valgkampen

Gadejuristen gør sammen med en række andre organisationer et forsøg på at sætte fokus på socialpolitikken i valgkampen.

Gadejuristen gør sammen med projekt UDENFOR, Sand, BrugerForeningen og Værestedet Perronen et forsøg på at skabe fokus omkring partiernes socialpolitik i valgkampen.

Organisationerne har udformet 10 spørgsmål om en række centrale områder i social- og udsattepolitikken til de nuværende socialordførere.

Vi håber på svar fra politikkerne i slutningen af ugen og svarene vil blive offentliggjort blandt andet her på siden.

Fixerum.jpg

Kejserens nye klæder: Ingen juridiske forhindringer for fixerum – kun politiske!

Gadejuristen offentliggør i dag et samlet juridisk notat, der omhandler fixerum og forholdet til dansk og international ret. Konklusionen er klar: Der er ingen juridiske forhindringer – kun politiske. Gadejuristen kalder det ”Kejserens nye klæder”, når politikere og andre aktører i debatten i årtier hårdnakket har hævdet, at det er ulovligt at oprette et fixerum. Gadejuristen præsenterer hovedlinjerne for folketingskandidater og vælgere til vælgermøde om fixerum på Vesterbro i aften.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur