Benedikte-kiær.jpg

Socialministeren enig med Gadejuristen

Med afsæt i et høringssvar fra Gadejuristen (vedrørende L 169) stillede Mette Frederiksen (S) nyligt spørgsmål til ministeren om den ”kontrakt” Sct Ols bruger med det illegitime formål at hindre, at indskrevne borgere skulle få den idé selv at tilflytte Bornholm eller medvirke til at bekendte tilflytter Bornholm.

nokia_2700_6700_6303-480x353.jpg

Gadejuristen har igen modtaget en donation i form af mobiltelefoner fra Nokia

Telefonerne låner vi primært ud til brugerne af vores retshjælp eller andre ydelser, så vi under behandlingen af sagerne altid kan holde kontakt med de personer, vi hjælper. At have jævnlig kontakt med brugerne er ofte en forudsætning for overhovedet at kunne behandle en sag, derfor er vi og vores brugere rigtig glade for Nokias bidrag til organisationen.

540x391.jpg

Kommunerne må ikke kræve hjemløse borgeres fremmøde som forudsætning for udbetaling af kontanthjælp

Vi har desværre set, at en del kommuner har krævet ugentligt eller endda dagligt fremmøde af deres hjemløse borgere på kontanthjælp og begrundet et sådant krav med, at man mente, at der var tvivl om, hvorvidt borgeren faktisk opholdt sig i kommunen, alene fordi denne var hjemløs. Blandt disse kommuner er endda kommuner, der ikke driver midlertidige boformer - såkaldte § 110-tilbud i form af herberger eller nat-caféer.

280832.801.png

Gadejuristen beder ministeren gå ind i Gladsaxe-sagen samt sikre stofbrugeres ret til frit valg af behandlingssted

Gadejuristen repræsenterer knap 40 stofbrugere fra Gladsaxe Kommune, der er kommet i klemme i forbindelse med kommunens hjemtagelse af behandlingen. Gadejuristen finder nu forholdene så kritisable, at Gadejuristen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Socialminister, Karen Ellemann, og bedt hende gå ind i sagen, og sikre, at også borgere i Gladsaxe Kommune kan gøre brug af retten til frit valg af behandlingssted.

Se Gadejuristens henvendelse under bilag.

Mikkel_Warming_1.jpg

Københavns Kommune hjemtager tilsynet med anbragte børn

I forbindelse med konkret sagsbehandling har Gadejuristen påpeget et klassisk habilitetsproblem overfor såvel sagsbehandler som ledelse, når en privat aktør både finder, evt. også ansætter, og superviserer en plejefamilie for et anbragt barn – og samtidig på kommunens vegne fører tilsyn med barnet, barnets forhold og trivsel – og endda, som i det konkrete tilfælde, tilmed gives den opgave at overvåge en forælders samvær med barnet, og udarbejde rapporter over det overvågede samvær; rapporter der udgør stort set hele grundlaget for kommunens vurdering af om samværet fortsat skal være overvåget, opretholdelse af anbringelsen mv.

leap-badge.gif

Gadejuristen er medarrangør af konference om narkotikapolitik

Gadejuristen er medarrangør af konference om narkotikapolitik, 7. januar 2010 kl. 13-17 i Landstingssalen på Christiansborg

Under titlen ”Den førte narkotikapolitik: Omkostninger, konsekvenser og fremtidige alternativer” holder følgende personer oplæg: Politibetjent gennem mange år Jack Cole, nu leder af LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, www.leap.cc, Michael Jourdan, filosof, Center for Rusmiddelforskning, Jesper Kristensen, cand. merc. og business analyst, Niels Westy Munch-Holbek, økonom, Jacob Mchangama, chefjurist i CEPOS, Danny Kushlick, chef for policy and cmmunication, Transform Drug Policy Foundation og fra Gadejuristen oplæg ved Liese Recke og Nanna W. Gotfredsen. Se programmet HER (16-12-09)

JesperTynell.jpg

Cavlingvinder sætter fokus på stofbrugeres ret til frit valg af behandlingssted

Den Cavling prisvindende journalist, Jesper Tynell, sætter fokus på, at stofbrugeres ret til frit valg af behandlingssted er under pres fra kommunerne.

I interview med centerleder fra Gladsaxe Rusmiddelcenter, Peter Frøby, den 29. januar 2010, stilles spørgsmål ved lovligheden af Gladsaxe Kommunes udlægning af frit valgs reglerne i forbindelse med hjemtagelsen af behandlingen af kommunens stofbrugere. Hør interview her (eksternt link).

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur