strik.jpg

Donation fra De Sønderjyske Spinde- og Strikkepiger

18. december 2008. Gadejuristen modtog i dag en kasse fuld af hjemmestrikkede pulsvarmere fra De Sønderjyske Spinde- og Strikkepiger. Hvert par pulsvarmere var påsat en kærlig hilsen fra Spinde- og Strikkepigerne. Der er uhyre koldt ude i Gaden og der var straks stor afsætning på pulsvarmerne. En stor og varm tak til det sønderjyske for deres kære og kærkomne bidrag.

vb3 (1).jpg

Vesterbro-arrangement

17. december 2008. Gadejuristen deltog i dag i et Vesterbro-arrangement, arrangeret af en række Vesterbro-aktører, herunder erhvervslivet, beboere, sociale tiltag m.fl. Der blev serveret glögg, varm kakao med flødeskum, Tante T’s pandekager, julenissen kom forbi til glæde for de mange børn og et jazzorkester spillede under ledelse af en klarinetist, som i det daglige i øvrigt er leder af lokalpolitiet på Station City … For bare få år siden, ville afholdelse af et sådant arrangement have været overordentligt svært at forestille sig muligt.

 

Bikubenfonden.png

Jule-donation fra Bikubenfonden

10. december 2008. Gadejuristen modtog i dag jule-donation fra Bikubenfonden. Vi siger mange tak og er rigtig glade for med denne donation at kunne gøre julen, som for en stor del af gadefolket er en ret trist tid, blot lidt mere hyggelig.

jkey.png

Sportgoodsfonden støtter Gadejuristen med udgivelse af bog

24. november 2008. Gadejuristen har modtaget et legat på kr. 104.000 fra Sportgoodsfonden til dækning af trykudgifter og grafisk opsætning af en J_Key Cards bog. Der har meget længe været efterspørgsel på kortene fra også sagsbehandlere, behandlere m.fl. Det er på den baggrund en stor glæde, at vi nu med dette legat kan imødekomme efterspørgslen og det er vores håb, at bogen vil blive brugt bl.a. til at klæde nye medarbejdere på feltet på til opgaven.

forbud3.jpg

Nedlæggelse af forbudszoner - men fortsat ”Apartheid”

21. november 2008. Københavns Politi, Station City har fra i dag ophævet ca. halvdelen af de 14 forbudszoner, som mange, blandt andre den norske professor og kriminolog Nils Christie, har kaldt ”Apartheid”, da alene gadefolket rammes af disse forbudszoner gennem bødepålæg pålydende kr. 600 pr. gang. Seven down. Seven to go.

tools.jpg

Folketingets satspuljepartier støtter Gadejuristens J_Key Cards

18. september 2008. Folketingets satspuljepartier har via Sundhedsministeriet imødekommet en ansøgning om midler til trykning mv. af J_Key Cards. Formålet er endelig at kunne imødekomme de mange forespørgsler på erhvervelse af J_Key Cards gennem årene fra kommuner, private institutioner med mange flere.

Med denne bevilling ser det nu endelig ud til, at kortene kan udkomme i resten af landet. Hidtil er kortene jo desværre alene udkommet i København. Foruden dog i Oslo - hvor vi i samarbejde med Rusmiddeletaten, Oslo Kommune tilbage i 2003 udviklede en norsk serie. J_Key Cards projektet er fortsat et projekt der varetages udelukkende af frivillige hænder.

penge.jpg

Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner støtter Gadejuristen

1. september 2008. Gadejuristen blev i dag overrakt en check på kr. 250.000 fra fonden bag Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner. Vi er fantastisk taknemlige. Dette store støttebeløb, overbragt af jurist Tyge Lehmann, giver os mulighed for dels at supplere allerede igangværende, meget travle og desværre også underfinansierede projekter samt at iværksætte nye tiltag.

IMG_1299.JPG

Ikke-svar fra justitsminister og politipraksis

8. juli 2008. Justitsministeren har i dag svaret på Retsudvalgets spørgsmål 839 vedrørende forvaltningen af ændringen af lov om euforiserende stoffer, der skulle være trådt i kraft pr. 1. juli 2007. Eller rettere – ikke svaret … Fra Retsudvalgets side blev der stillet uddybende spørgsmål til justitsministeren d. 18. august 2008 (spm. 1033, 1034 og 1035). Disse blev besvaret - eller rettere ikke-besvaret - d. 2. oktober 2008.
 

IMG_0689.JPG

Klage over politipraksis

11. juni 2008. Gadejuristen har i dag skrevet til Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen vedrørende politiets praksis i forhold til lov om euforiserende stoffer. Lov om euforiserende stoffer blev ændret pr. 1. juli sidste år.
 

Anker og Nanna II.jpg

Årets Anker til Gadejuristen

1. maj 2008. Gadejuristen blev i dag overrakt Årets Anker i Fællesparken. Årets Anker er opkaldt efter Anker Jørgensen og er blevet uddelt hvert år siden 1987. HK i København står bag denne pris, som uddeles sammen med en check på 50.000 kr.

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur