Akuthuse, rettigheder i substitutionsbehandlingen, udvidelse af heroin behandlingen og forsøg med kokainbehandling til debat i Folketinget i dag

I dag den 11. december 2012 førstebehandles tre beslutningsforslag i Folketinget. Tre væsentlige beslutningsforslag der på forskellig vis skal sikre stofbrugere bedre vilkår i behandlingssystemet samt lette adgangen for de mange der står uden for behandlingssystemet.

I dag den 11. december 2012 førstebehandles tre beslutningsforslag i Folketinget. Tre væsentlige beslutningsforslag der på forskellig vis skal sikre stofbrugere bedre vilkår i behandlingssystemet samt lette adgangen for de mange der står uden for behandlingssystemet. Dette er hårdt tiltrængt, ikke mindst taget i betragtning, at så mange stærkt belastede stofafhængige – muligvis flere end 8.000 injektions-stofbrugere – står helt uden kontakt med behandlingssystemet og at vi netop har måtte konstatere den højeste dødelighed nogensinde herhjemme.

 

De tre beslutningsforslag er fremsat af de Konservative og er et udspring af Tom Behnkes mangeårige engagement på narkotikaområdet og dertil en fortsættelse af forårets politiske debat (bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af stofindtagelsesrumsloven) om hvordan, man bedst løser narkotikarelaterede problemer.

 

Beslutningsforslag B 1 indeholder forslag om indførelse af akuthuse – en slags krisecentre – hvor stofbrugere uanset kommunetilhørsforhold og uden forudgående visitation kan indlogere sig og modtage akut og basal hjælp som en seng at sove i, medicinsk behandling, mad, omsorg og udredning af behandlingsbehov. Ophold i akuthuse er midlertidigt og videre behandling skal foregå i kommunerne eller på institutioner på baggrund af udredningen af behandlingsbehovet.

 

Beslutningsforslag B 16 indeholder forslag om indførelse af behandlingsgaranti på den substitutionsmedicinske behandling således, at man har krav på at blive tilset af en læge inden for 3 dage fra første henvendelse. Hertil kommer at frit valgs ordningen der allerede gælder for den (psyko)sociale behandling udvides til også at omfatte den substitutionsmedicinske behandling. Gadejuristen henvendte sig eksempelvis i november 2010 til den daværende minister om de problemer der følger af manglende rettigheder i substitutionsbehandlingen, se http://gadejuristen.dk/gadejuristen-henvender-sig-til-Sundhedsministeren. Endelig indeholder B 16 forslag om en tidsfrist for udarbejdelsen af sociale handleplaner efter servicelovens § 141, hvilket betyder, at stofbrugere skal have udarbejdet denne koordinerede handleplan inden for 14 dage efter henvendelse om behandling.

 

Beslutningsforslag B 24 vedrører udvidelse af den heroinunderstøttede behandling således, at heroin tillige kan ordineres til indtagelse via rygning og snifning. Hertil kommer forslag om at forsøge behandling med kokain.

 

Gadejuristen støtter alle tre forslag og vi glæder os samtidig over de senere års tøbrud i den politiske debat om pragmatiske og holdbare løsninger på narkotikaområdet. Lovgrundlaget for lægeordineret heroin, der blev vedtaget i 2007 blev støttet af alle Folketingets partier og selv om der var uenighed om vedtagelsen af stofindtagelsesrumsloven i foråret 2012 var det opløftende at følge debatten herom, hvor det tydeligt fremgik at alle partier ønsker en ny tilgang og nye tiltag for at sikre de mest udsatte stofbrugere ordentlige vilkår.

 

Gadejuristen har sendt sin støtte og bemærkninger til de tre beslutningsforslag til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, og til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Læs henvendelsen under bilag.

 

Debatten kan ses her (gå til kl. 17:28:18).