Akuthuse, rettigheder i substitutionsbehandlingen, udvidelse af heroin behandlingen og forsøg med kokainbehandling til debat i Folketinget i dag

Tirsdag, 11 dec 2012

I dag den 11. december 2012 førstebehandles tre beslutningsforslag i Folketinget. Tre væsentlige beslutningsforslag der på forskellig vis skal sikre stofbrugere bedre vilkår i behandlingssystemet samt lette adgangen for de mange der står uden for behandlingssystemet. Dette er hårdt tiltrængt, ikke mindst taget i betragtning, at så mange stærkt belastede stofafhængige - muligvis flere end 8.000 injektions-stofbrugere - står helt uden kontakt med behandlingssystemet og at vi netop har måtte konstatere den højeste dødelighed nogensinde herhjemme.
 
De tre beslutningsforslag er fremsat af de Konservative og er et udspring af Tom Behnkes mangeårige engagement på narkotikaområdet og dertil en fortsættelse af forårets politiske debat (bl.a. i forbindelse med vedtagelsen af stofindtagelsesrumsloven) om hvordan, man bedst løser narkotikarelaterede problemer.
 
Beslutningsforslag B 1 indeholder forslag om indførelse af akuthuse – en slags krisecentre – hvor stofbrugere uanset kommunetilhørsforhold og uden forudgående visitation kan indlogere sig og modtage akut og basal hjælp som en seng at sove i, medicinsk behandling, mad, omsorg og udredning af behandlingsbehov. Ophold i akuthuse er midlertidigt og videre behandling skal foregå i kommunerne eller på institutioner på baggrund af udredningen af behandlingsbehovet.
 
Beslutningsforslag B 16 indeholder forslag om indførelse af behandlingsgaranti på den substitutionsmedicinske behandling således, at man har krav på at blive tilset af en læge inden for 3 dage fra første henvendelse. Hertil kommer at frit valgs ordningen der allerede gælder for den (psyko)sociale behandling udvides til også at omfatte den substitutionsmedicinske behandling. Gadejuristen henvendte sig eksempelvis i november 2010 til den daværende minister om de problemer der følger af manglende rettigheder i substitutionsbehandlingen, se http://gadejuristen.dk/gadejuristen-henvender-sig-til-Sundhedsministeren. Endelig indeholder B 16 forslag om en tidsfrist for udarbejdelsen af sociale handleplaner efter servicelovens § 141, hvilket betyder, at stofbrugere skal have udarbejdet denne koordinerede handleplan inden for 14 dage efter henvendelse om behandling.
 
Beslutningsforslag B 24 vedrører udvidelse af den heroinunderstøttede behandling således, at heroin tillige kan ordineres til indtagelse via rygning og snifning. Hertil kommer forslag om at forsøge behandling med kokain.
 
Gadejuristen støtter alle tre forslag og vi glæder os samtidig over de senere års tøbrud i den politiske debat om pragmatiske og holdbare løsninger på narkotikaområdet. Lovgrundlaget for lægeordineret heroin, der blev vedtaget i 2007 blev støttet af alle Folketingets partier og selv om der var uenighed om vedtagelsen af stofindtagelsesrumsloven i foråret 2012 var det opløftende at følge debatten herom, hvor det tydeligt fremgik at alle partier ønsker en ny tilgang og nye tiltag for at sikre de mest udsatte stofbrugere ordentlige vilkår.
 
Gadejuristen har sendt sin støtte og bemærkninger til de tre beslutningsforslag til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, og til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Læs henvendelsen under bilag.
 
Debatten kan ses her (gå til kl. 17:28:18).

International narkotikakommission i Danmark

UNGASS 2016: Forberedelserne til det store FN-topmøde i 2016 om narkotika førte i denne uge til fint besøg i Danmark.
 

Skybrudssagen vundet i dag

I dag har gadens folk vundet en vigtig og principiel sag over Københavns Politi.
 

Donation fra Smukfonden til Gadejuristen

Det er med stor glæde, at vi netop har modtaget en flot donation fra Smukfonden.

160113 Smukfonden logo Tak for donation på 20000.jpg
l,mn

Ønsker du at involvere dig i frivilligt arbejde, donere tid eller støtte, har du spørgsmåll til os, eller kunne vi eventuelt bidrage med noget information, så tag endelig kontakt til os

Besøgs- og postadresse:
Værnedamsvej 7A, 1. 1819 Frederiksberg C. (med Vesterbro på det modsatte fortov)

Tlf. +45 33 31 00 75 
Fax +45 33 31 00 78
kontakt(at)gadejuristen.dk
CVR: 25048482

Hovedadresse:
Gadejuristen Gasværksvej 6A, 1. 1656 København V.

Bestyrelsens sammensætning:

Jørgen Kjær, København
Kristian Andenæs, Oslo
Liese Recke, København/Vestfold
Peter Ege, Charlottenlund
Anja Bloch, København
Marianne Schouw, København
Jesper Vad Kristensen, Aarhus

Gadejuristen, stiftet i 1999, er en privat organisation, der yder udgående retshjælp og andre ydelser til og for udsatte mennesker.

Gadejuristens vedtægter i PDF-format

Ophavsretten tilhører Gadejuristen.
Powered by Drupal by Nullsmith.dk | Layout by Den Anden Natur