Abstinens-afhøringer skal stoppes

Gadejuristen kræver omgående stop for afhøring og dommerfremstilling af stofbrugere med abstinenser.

 

Gadejuristen kræver omgående stop for afhøring og dommerfremstilling af stofbrugere med abstinenser.

 

Med afsæt i en mindre spørgeskemaundersøgelse fra Gadejuristen, beskriver dagbladet Information i denne uge, hvordan stærkt afhængige stofbrugere afhøres af betjente og fremstilles for retten, mens de har abstinenser.

 

Se artiklerne i Information fra 18. marts 2014:

Organisation: Politiet afhører stofbrugere med abstinenser

Undersøgelse: Falske tilståelser på grund af abstinenser synes udbredt

"Så snart afhøringen var færdig, kunne jeg få min metadon"

 

Når abstinenser ikke behandles, så kan det enorme fysiske og mentale ubehag efter omstændighederne betegnes som ”ill-treatment” i strid med internationale menneskerettighedskonventioner. Udnyttes abstinenserne til at fremskaffe oplysninger eller tilståelse, kan der være tale om en overtrædelse af forbuddet mod tortur.

 

”Folk der er syge skal selvfølgelig tilses af en læge og behandles. De skal under ingen omstændigheder sættes i forhør eller fremstilles i retten. Det er et fuldkommen uacceptabelt spil med folks helbred og retssikkerhed,” siger cand.jur., Emil Kiørboe.

 

Gadejuristen bakkes op af formanden for BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere.

 

– ”Det burde ikke ske, for det er ikke et retssamfund værdigt. Når man er abstinent er man absolut ikke sig selv. Øjnene og næsen løber, man nyser ukontrollabelt, og man har mavekramper og tyndskid. Mange får smerter i led og kramper i arme og ben. Man ryster, koldsveder og har kvalme. Og det er bare nogle af symptomerne. Så man kan ikke tænke klart, og er selvfølgelig villig til at tilstå, hvad som helst for at få sin medicin og få styr på kroppen – og hovedet,” siger BrugerForeningens formand, Jørgen Kjær.

 

Gadejuristen understreger, at man ikke har grundlag for at anklage politiet for bevidst at bruge abstinenserne til at fremskaffe oplysninger eller tilståelser fra afhørte stofbrugere, men opfordrer både justitsminister Karen Hækkerup (S) og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at reagere.

 

”Det må sikres, at en stofbruger bliver tilset af en læge, hvis stofbrugeren selv beder om det. Politiet har simpelthen ikke kompetencerne til at vurdere, om der er behov for at tilkalde læge. Behandlingskrævende abstinenser er ikke altid synlige for øjet og kan også være yderligere kompliceret af et samspil med psykiatriske lidelser. Derfor skal Justitsministeriets cirkulære om adgang for anholdte til lægehjælp ændres, så beslutningen om adgangen til lægetilsyn ikke træffes af politiet. Samtidig må Sundhedsstyrelsen udarbejde en detaljeret vejledning til lægerne om, hvordan de skal behandle abstinente stofbrugere – også når de ikke på forhånd er bekendt med de pågældende patienter,” siger cand.jur. Emil Kiørboe.

 

På baggrund af artiklerne i Information opfordrer justitsminister Karen Hækkerup (S) nu til dialog med Københavns Politi. Og selvom man hos Gadejuristen er glade for, at ministeren erkender, at afhøring og fremstilling med abstinenser er i strid med reglerne, så vækker det forundring, at hun alene ser det som et lokalt problem.

 

– ”Vi vil gerne tale med politiet, men det her handler ikke om enkelte betjente på Vesterbro. Det er ikke et spørgsmål om gode eller onde viljer, men et generelt og alvorligt problem, der desværre har været overset af både politi og sundhedsmyndigheder. Det er justitsministerens ansvar, at borgernes rettigheder overholdes, når de er i politiets varetægt. Det kræver, at ministeren ændrer reglerne, men også at forsvarsadvokater, dommere og de læger, der tilser de anholdte, har fokus på problemet,” siger cand.jur. Emil Kiørboe.

 

Se også indslaget på TVLorry fra i går aftes med deltagelse af Gadejuristen og Anja Bloch fra Brugernes Akademi, om end studieværten afslutter med at opsummere Gadejuristens krav på en måde, vi ikke ganske genkender. 

 

Her også link til dagens opfølgningsartikel i Information, bemærk, at politiet her selv erkender, at der ikke altid tilkaldes læge til abstinente: "Politiet skønner, om abstinente stofbrugere kan afhøres".

 

Vi står fast. Den vurdering er vanskelig og kan alene foretages ansvarligt af en kompetent læge.